Інтелектуальна власність як інструмент маркетингу.

-

Зростаюча значущість інтелектуальної власності є закономірною відповіддю на виклики сучасності. Понад те, за умов зростаючого розмаїття потреб саме інтелектуальна власність є ключовим інструментом підвищення як конкурентоспроможності компанії, а й добробуту людини.

Інтелектуальна власність та Маркетинг

Початок ХХІ ст. ознаменувало зростання значущості інтелектуальної власності (ІС) у бізнес-стратегії організацій різних масштабів. Певною мірою це було зумовлено еволюцією змісту поняття якості продукції. Якщо 50-ті роки товару (послуги) було достатньо відповідати встановленим стандартам, нині – і викривати і втілювати ще виражені і навіть неусвідомлені потреби споживача.

Интеллектуальная собственность и Маркетинг

Це, у свою чергу, провокує стрімке зростання масштабів інноваційної діяльності і, як результат, кількості об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ). У той же час успіх бізнесу залежить від іміджу окремого продукту або організації в цілому. Йдеться про бренди, товарні знаки, фірмові найменування та інші способи сформувати унікальний образ у сприйнятті споживача. Адже права на той чи інший ОІС можуть бути отримані лише у разі відхилення від існуючого. Таким чином, інтелектуальна власність є основою диференціації, яка у свою чергу є ніщо інше, як один із ключових факторів успішної маркетингової стратегії. Отже, ІС дедалі явніше виступає як інструмент маркетингу.

Так що ж є ІС як інструмент маркетингу?

Придбання прав ОІВ активно впливає та змінює ринок, що вимагає обов’язкового обліку цього фактора для формування стратегії маркетингу. Джерелом інформації є як державні, і інші комерційні бази даних патентної інформації. Таким чином можна не тільки прояснити конкурентне середовище на ринку, але й з’ясувати корпоративну стратегію, включаючи напрямки НДДКР та потенційний вихід на ті чи інші ринки.

Аналіз конкурентного середовища за допомогою ІС можливий при використанні про «патентних карт». Вони будуються за принципом візуалізації інформації з бази даних. Зареєстровані захисні документи по темам, що цікавлять, групуються в контури карти для виділення областей високої та низької активності. А отже, досить просто виявити як зони високої конкуренції, так і зони, в яких власний бізнес займає досить впевнені позиції. Так, використовуючи патентну інформацію, можна виявити потенційних конкурентів та визначити силу власної організації.

Ще один напрямок використання таких баз даних буде корисно в основному для компаній, зацікавлених у В2В бізнесі. Визначено, більшість патентних заявок надходить від комерційних організацій. Більше того, застосовується система індексів, яка показує сферу діяльності таких виробників. Отже, використовуючи пошук можна визначити потенційних клієнтів.

Що ж до утримання та захоплення ринків на основі диференціації, то роль ІС незаперечна з огляду на функції стримування та виключення з ринку. Враховуючи цю особливість, компанія, що володіє унікальними правами та їх перевагами у сприйнятті споживачів (справедливо для В2С та В2В), отримує та зберігає конкурентну перевагу на термін дії охоронного документа.

Продовжуючи питання диференціації. Відомо, що вона є способом, що дозволяє уникнути цінової конкуренції. Однак без використання прав ОІС він працюватиме лише в короткостроковій перспективі через безперешкодне зростання кількості наслідувачів і, відповідно, подальшого залучення до цінової конкуренції з ними. Тому, роблячи ставку на диференціацію, потрібно чітко усвідомлювати ключову роль оформлення таких документів у утриманні позицій у середньо- та довгостроковій перспективах.

В даний час є можливість захистити практично будь-який ознака, що диференціює: починаючи від товарних знаків, зображень і закінчуючи запахами та звуками.
Ніхто стане заперечувати те що, що емоційний аспект грає вирішальну роль маркетингу. Однією з важливих його складових є репутація або імідж компанії та окремого її продукту. А тепер уявімо ситуацію виникнення неякісної імітації продукту. Це цілком реальна загроза репутації, а отже, і капіталу компанії. Виходом із цієї ситуації буде виключення імітаційних продуктів. Охоронні документи стають ключовим інструментом у вирішенні ситуації на користь компанії-власника.

Маючи усе вищесказане, можна дійти невтішного висновку у тому, що інтелектуальна власність (включаючи правничий та інформацію про неї) одна із найперспективніших і корисних інструментів маркетингу усім його етапах.

Лайфоведhttps://majiclife.com
Творець і натхненник.

Поделиться

Актуально

<